Verkiezingsprogramma 2018-2022

“Samen voor Valkenswaard” nam in 2018 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor hebben we een Verkiezingsprogramma geschreven. Hieronder treft u onze belangrijkste punten voor de periode 2018-2022 aan. 

Met als motto:
Wie wil hier nog weg en waarom woon je nog niet hier!

Zorg

 • Wij kijken naar wat mensen nodig hebben, vervolgens stellen we samen vast wat reëel is en dan bieden we maatwerk voor de juiste oplossing; we richten ons heel sterk op de senioren.
 • Betere communicatie verzorgen rond jongerenzorg. Samen voorkomen dat mensen onnodig veel tijd verspillen met het vinden van de juiste zorg voor de jeugd die kan worden geboden.
 • De Participatieverordening aanpassen, zodat het mogelijk wordt om maatwerk te leveren.
 • We kijken nog eens goed naar Hulp bij het huishouden en de communicatie daaromheen.
 • Samen met de inwoners, wijkcommissies en andere betrokkenen treffen we waar nodig meer voorzieningen in de wijk.
 • We hebben meer oog voor mensen met een beperking; organiseren dat trottoirs een verlaging kennen om oversteken te vergemakkelijken en veiliger te maken; we realiseren een fatsoenlijk openbaar toilet in het centrum dat ook toegankelijk is voor minder validen.

Verenigingen

 •  We houden het subsidiebeleid nog eens tegen het licht.
 • Samen met verenigingen en gemeente staan we open voor kansrijke initiatieven; accommodaties worden zoveel als mogelijk gebruikt en we brengen actief verenigingen en vrijwilligers met elkaar in contact.
 • We willen meer mensen in Valkenswaard laten sporten. Onderzoek wordt gedaan naar de capaciteit van de accommodaties. Ook nu er een nieuwe hal komt op het sportpark.
 • We ondersteunen verenigingen die zelfredzaam zijn.

En dan nog

 • We ondersteunen initiatieven van bijvoorbeeld Stichting Leergeld of van verenigingen die het mogelijk maken dat alle kinderen kunnen deelnemen.
 • Samen met initiatiefnemers en gemeente zorgen we voor meer ruimte voor kleinschalige evenementen rond De Belleman en het Sint Martinusplein.
 • Wij ondersteunen reële initiatieven die ertoe leiden dat een deel van ons buitengebied nog nadrukkelijker wordt ingezet voor vertier. Ook de eerste stappen die zijn gezet om te komen tot een attractiepark in Valkenswaard kan rekenen op onze steun.
 • Wij willen dat Valkenswaard aantrekkelijk wordt voor het bedrijfsleven, voor onderwijs- en kennisinstellingen, maar ook als woon- en verblijfplaats voor de vele werknemers van Brainport. Daar zetten we ons samen voor in!

Wonen

 • We maken ons sterk voor extra woningen, zowel sociale woningen als vrije sector. Voor starters maar ook middenklasse. We realiseren meer doorstroming en levensloopbestendige woningen.
 • Samen met ontwikkelaars kijken we bewust naar andere bouwstijlen en architectuur; geen appartementencomplexen van 5 etages of meer!
 • Wij ondersteunen het initiatief om tiny houses mogelijk te maken.

Verkeer

 • Samen met inwoners, bedrijven en andere  betrokkenen doen wij er echt alles aan om het doorgaande vrachtverkeer uit het dorp te weren.
 • Voor ons geen vrachtwagenverbod op de Eindhovenseweg of Europalaan. Wel op de Leenderweg en Valkenierstraat.
 • We maken de Eindhovenseweg autoluw. Samen met bewoners en wijkcommissies kijken we actief naar oplossingen m.b.t. sluipverkeer, snelheden en parkeeroverlast in de wijk.
 • We realiseren meer oplaadpunten voor elektrische auto’s EN fietsen.

Veiligheid en sociale cohesie

 • Samen met de wijkcommissies en buurtverenigingen werken we aan buurtpreventie- projecten, goede openbare verlichting en WhatsApp groepen.
 • Samen met de buurt zetten we ons in voor goede speelplekken voor de kleintjes.
 • Samen met stakeholders kijken we naar het voorzieningenniveau in de wijk.
 • De kwaliteit van onze trottoirs wordt waar nodig verbeterd t.b.v. onze senioren.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Lavendellaan 11
5552 PG Valkenswaard

Fred Emmerik
Mob. 06 - 20 505 851
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613

Realisatie website : Zengerink Communicatie  | Creatie