Ons nieuws voor jou

Actueel Valkenswaards nieuws met een politiek tintje

7 oktober 2021

Bestemmingsplannen in gemeenteraad

In oktober behandelt de gemeenteraad 4 bestemmingsplannen om woningbouw te realiseren: Parallelweg Noord 10, Leenderweg 18, Hofstraat 14 en Willibrorduslaan 87. We gaan voor alle vier kleine aanpassingsvoorstellen doen, waarvan we denken beslist een meerderheid te halen. Maar twee van de plannen kennen in de huidige vorm teveel negatieve invloed voor omwonenden. Daar gaan we veranderingen voor vragen. Hopelijk niet ten koste van de realisatie, want woningen zijn hard nodig.

N69: even domein van fietsers en skeeleraars

02 oktober 2021

Vanmiddag maakten veel fietsers en skeeleraars gebruik van de nieuwe West Parallel (N69). Een fantastische nieuwe weg die ons centrum moet gaan ontlasten. En daar hebben we alle vertrouwen in. Op een mooie manier werden met digitale schermen en spandoeken alle bijzonderheden van de weg weergegeven. Op 18 oktober mag het autoverkeer er gebruik van maken.

Extra geld voor chronisch zieken

30 september 2021

In 2020 hebben wij samen met enkele andere fracties voor 2021 € 30.000,- vrijgemaakt als tegemoetkoming in de ziektekosten voor chronisch zieken met een inkomen tot max 110% van het bijstandsniveau. Het college heeft dit eigenhandig gehalveerd. Gisteren kregen we weer de meerderheid mee om alsnog het volledige bedrag voor de doelgroep in te zetten.

Accommodatie The Vets

30 september 2021

Dat de accommodatie van rugbyclub The Vets moet worden vervangen, daar is iedereen het wel over eens. De gemeenteraad stemde in meerderheid in met een bijna 4 ton kostend voorstel van het college. Samen voor Valkenswaard stemde principieel tegen.  Dit soort projecten moet via de begroting lopen en niet ten koste gaan van het spaarbankboekje. Zie het pleidooi van Ton.

Laatste Molenmarkt van dit jaar

26 september 2021

Op zaterdag 2 oktober a.s. kun je voor de laatste keer dit jaar naar de MolenMarkt in Borkel. Een schitterend initiatief dat we graag ondersteunen ten gunste van de leefbaarheid van Borkel en Schaft.

Fietsen en wandelen over de Westparallel

26 september 2021

Op 2 oktober is de Westparallel van 12.00 uur tot 17.00 uur open voor fietsers en wandelaars. Je kunt op drie plaatsen op de nieuwe weg komen. 1: het fietspad bij De Locht in Veldhoven. 2: vanaf het voetgangersviaduct Einderheide in Riethoven. 3: bij beekdalbrug De Keersop ter hoogte van de N397 vlakbij Dommelen. Auto's zijn niet welkom! (Foto van GrenscorridorN69).

Verordening Jeugdhulp wijzigt

31 juli 2021

De concept Verordening jeugdhulp is opgesteld en gepubliceerd. De verordening bevat regels voor het gebruik maken van jeugdhulp. Belangrijke wijzigingen zijn de hoogte van een persoonsgebonden budget en de verplichting om een budgetplan in te dienen. Tot en met zondag 22 augustus kan je het concept digitaal inzien op www.valkenswaard.nl/bekendmakingen. Reageren kan naar Mw. M. Maas, beleidsmedewerker Jeugd via (040) 2083444.

Gemeente doet aangifte smaad

29 juli 2021

Tijdens de behandeling op 15 juli van het bestemmingsplan Eurocircuit trad één van de insprekers op namens omwonenden en de milieuvereniging “Groen en Heem”. Hij beschuldigde de gemeente van corruptie,  integriteitsproblemen en belangenverstrengeling.  Samen voor Valkenswaard heeft daar hard naar uitgehaald. Vandaag bleek dat de gemeente aangifte heeft gedaan van smaad/laster.

Kinderkermis 2021

18 juli 2021

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er weer vertier. Vooral voor de kinderen. Ja de prijzen (€ 2,50 per ritje) liggen hoog en de omvang van de kermis is nog beperkt. Maar geniet van de dingen die op dit moment mogelijk zijn. Wie weet wat er nog komt.

Eurocircuit

15 juli 2021

De gemeenteraad heeft op één stem na gekozen voor een bestemmingsplan gericht op het behoud van alle huidige activiteiten die in 1993 legaal waren op het Eurocircuit. Dit als basis om later uit te werken. Of het voorstel ook het eindstation gaat halen, is nog de vraag. Er zitten juridische haken en ogen aan en tegenstanders geven al aan de rechter op te zoeken. Lees ons betoog 'hier'.

Zomeractie Samen 

26 juni 2021

Net als vorig jaar hebben we in het centrum 450 mensen een 'groene' attentie gegeven als start van het zomerseizoen. Vorig jaar dahliaknollen. Dit jaar vooral bosaardbeien maar ook kruiden. Veel leuke reacties ontvangen.

Nota Kaders

8 juli 2021

We hebben het college zwaar bekritiseerd tijdens de behandeling van de Nota Kaders. Dat is de input voor de begroting van volgend jaar. Zoals u gewend bent van ons, hebben we ook veel tips meegegeven. Lees het betoog van Fred hier.

Gemeenteraad bespreekt jaarverslag 

15 juni 2021

Op 8 juli a.s. bespreekt de gemeenteraad het Jaarverslag 2020. Valkenswaard staat er financieel weer slechter voor. Onze algemene reserve is gezakt naar een historisch dieptepunt van 1,3 miljoen euro. Op 8 juli bespreekt de raad ook de uitgangspunten voor de begroting van de komende jaren. Er moeten harde keuzes gemaakt worden, want ons spaartegoed zakt met het voorstel van het college nu zelfs in het rood. 

Actie tegen zwerfafval

12 juni 2021

Samen met Schòn Valkenswird geven we maandelijks een bos bloemen weg aan iemand die zich inzet tegen zwerfafval. In mei en juni zijn de eerste bossen uitgereikt. Via onze Facebookpagina kan nog tien maanden lang telkens voor de 10e van de maand iemand worden genomineerd.

Pilot met geveltuintjes gestart

11 juni 2021

De flyers 'Geveltuintjes' zijn vandaag door de gemeente bij alle deelnemende bewoners in de pilot-straten (Leenderweg, Bakkerstraat en Beelmanstraat) bezorgd. Ondertussen zijn er heel wat positieve reacties ontvangen. Met name uit de Bakkerstraat. Nu begint de periode, waarin deelnemers definitief kunnen aangeven of ze een geveltuintje willen (of klimplanten). Samen met het CDA hebben wij ons daarvoor ingezet. Als het project slaagt - en waarom zou dat niet  - dan wordt het project volgend jaar uitgerold over de gemeente.

Meer aandacht voor de jongeren

14 mei 2021

De ledenvergadering van 12 mei jl heeft besloten om een jongerenafdeling op te richten. Bryan Daris, Chris van Deursen en Loek Timmermans hebben zich aangemeld om de kar te trekken. Dat gaan ze doen samen met Evi van de Ven.
Zij vertegenwoordigen nu al een groep jongeren, maar gaan dit uitbreiden. De drie hebben er diverse redenen voor, zoals Valkenswaard dat veel van het bruisend karakter is kwijt geraakt, woningen die een utopie worden om te bemachtigen en het Eurocircuit dat we dreigen te verliezen. Zie ook Jong SvV.

Centrum wordt opnieuw ingericht

12 mei 2021

De gemeente is druk bezig met de aanpassing van het centrum. In juni worden de werkzaamheden op de Markt afgerond. Daarna volgt weer snel een deel van de Eindhovenseweg. 

Ook in 2021 brengen we de paastraktatie

2 april 2021

Vandaag hebben we weer voor alle bewoners van de vestigingen van Valkenhof een Paastraktatie gebracht. Ook voor de bewoners van de Zoete Inval hadden we een traktatie voor bij de koffie. Directie en locatiemanagers van Valkenhof bedankt voor de leuke ontvangst en medewerking!

Meester Tonplein

12 maart 2021

De aanpassing van het 'oude' terenplein achter de Schepelweyenschool krijgt eindelijk vorm. En de naam wordt: Meester Tonplein. Genoemd naar meester Ton Martens die meer dan 40 jaar les heeft gegeven op basisschool Schepelweyen. Ton komt de eer toe! Maar voor de kinderen van de school en de omgeving wordt eindelijk het plein aangepast. En het wordt mooi. Het zal nog een paar maanden duren voordat het helemaal klaar is, maar er komt schot in. 

Gaat statiegeld het zwerfafval terugbrengen?

4 februari 2021

Vanaf 31 december 2022 wordt statiegeld op de blikjes verplicht. Eindelijk, zo denken wij. Blikjes zijn een groot deel van het zwerfafval. De opgelegde maatregel zou van tafel gaan, als in 2020 70% minder blikjes zou worden aangetroffen. Dat viel dus tegen. Er werden er meer gevonden. Wij staan achter de plannen! Vanaf 1 juli 2021 staat er ook statiegeld op de plastic flesjes.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Lavendellaan 11
5552 PG Valkenswaard

Fred Emmerik
Mob. 06 - 20 505 851
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613